top of page

Rörelse och meditation i ett

Yoga är sanskrit och betyder förening. Mellan vila och aktivitet, mellan våra manliga och kvinnliga sidor, mellan kropp, sinne och själ. I alla delar av våra liv strävar yogan efter enhet.

Yoga är för alla

Ashtangayoga är en träningsmetod och filosofi som utvecklar vår fysiska, mentala och själsliga hälsa. Den bygger på en mångtusenårig tradition som hållits levande, från en generation till nästa, genom överförandet av kunskap från lärare till elev. Du behöver inget särskilt för att utöva yoga. Du behöver inte vara vig, stark eller andlig på något sätt. Istället uppmuntrar yogan oss att släppa förväntningar och utgå från den egna förmågan, där vi är i stunden. 

Det fina med yogan är att den innehåller alla redskap för att utvecklas. Verktygen är enkla och bygger på träning i att öka medvetenheten om oss själva och världen vi lever i. Till vår hjälp har vi vårt andetag, blickfokus och rörelser som stärker och balanserar. 

annsvardfeltyoga_1S0A3793.jpg
AnnSYoga_S0A2813.jpg
annsvardfeltyoga_1S0A3856.jpg

Det börjar med andetaget

Andningen är central när vi övar yoga. Varje rörelse hänger ihop med antingen en inandning eller en utandning. Vi tränar oss också i att hålla musklerna kring svanskotan och buken aktiva. Dessa muskellås – bandhas – är ytterligare ett sätt att försöka hålla oss så närvarande som möjligt. Ashtangayoga blir på så vis rörelse och meditation i ett.

Ahus_Yoga_230628-Pierre_Ekman_178_lo.jpg

UNDERVISNINGEN

Yogaundervisningen med Ann bygger både på ledda klasser, Mysore style och privatlektioner.

annsvardfeltyoga_1S0A3760.jpg

YOGANS 8 DELAR

Yoga är mer än rörelser, det är ett förhållningssätt till livet. Ordet ashtanga är sanskrit och betyder "den åttafaldiga vägen".

Bakgrund-swooshar-genomskinlig.png
”Allt i yogan handlar om energi, hur vi lyfter vår livsenergi och styr den. Med yogan som metod kan vi successivt utveckla vår livsenergi för att leva våra liv mer närvarande och harmoniskt.” 

Ann Svärdfelt

bottom of page