top of page
AnnSvardfelt_1S0A3566.jpg

Om ashtangayoga

Ashtangayoga beskrivs ofta som dynamisk och kraftfull. Den bygger på en serie rörelser – vanliga Hatha-yogaställningar – som är ihopkopplade i en viss ordning för att gynna energiflödet i kroppen på ett stadigt och lugnt sätt. Metoden är utvecklad i Mysore, Indien, av Sri K Pattabhi Jois.

Den åttafaldiga vägen

Vi förknippar ofta yoga med rörelser ­– asanas – men de är bara en del av ashtangayogan. Ordet ashtanga är sanskrit, en sammansättning av astau som betyder åtta och anga som betyder gren, lem eller väg. Ashtangayoga kan alltså läsas som ”den åttafaldiga vägen” och filosofin beskrevs av den vise Patanjali i Yoga Sutras för över 2000 år sedan. De åtta delarna är steg för att successivt utveckla vår livsenergi för att leva våra liv som mer hela, harmoniska varelser. 

Från etik till meditation

De åtta delarna i ashtangayoga handlar dels om etiska principer, som lär oss att förhålla oss till våra tankar och känslor, till våra medmänniskor och världen. Det är rörelserna – asanas – som stärker och balanserar funktionerna i kroppen. Men också metoder för att använda och styra livsenergin – prana – som är nära kopplad till vårt sinne och som flödar i allt levande. 

De tre sista delarna handlar om djup koncentration och att nå ett meditativt tillstånd där vi inte längre separerar oss från universum, utan upplever oss som en del av livets flöde, med total närvaro och harmoni.

YAMA

YAMA är fem etiska principer som påverkar vår relation till omgivningen. 

NIYAMA

NIYAMA handlar om hur vi tar hand om oss själva på bästa sätt, fysiskt och mentalt. 

ASANAS

Utövande av yogaställningar stärker och balanserar kroppen och hjälper oss att bli närvarande i nuet.

PRANAYAMA

Andningsövningar hjälper oss styra uppmärksamheten och livsenergin, prana. 

Pratyahara

Medveten närvaro eller mindfulness kan beskrivas som kopplingen mellan de yttre och de inre aspekterna av yoga. 

DHARANA & DHYANA

DHARANA koncentration och DHYANA meditation är ytterligare två steg där vi gradvis utvecklar vår medvetenhet mot att bli ett med nuet och allt vi upplever. 

Samadhi

SAMADHI är slutmålet för oss som yogautövare, ett tillstånd av avspänning, lycka och integration med universum och livets flöde.

annsvardfeltyoga_1S0A3451_edited.jpg
bottom of page