top of page

Träna i grupp eller individuellt

Det finns olika sätt att utöva ashtangayoga, där de vanligaste är ledd klass och assisterat utövande i egen takt, det som kallas Mysore style. Ann kombinerar gärna dessa i sin yogaundervisning, och har även filosofi- och privatklasser.

sicilien__DSC4092_1000px.jpg

Ledd klass

På en ledd klass leder läraren alla ställningar och alla utövare jobbar i samma tempo, från den första solhälsningen och vidare enligt ashtangayogans sekvens. Under klassen lyfter eleverna varandra energimässigt och vi stannar fem eller tio andetag i varje ställning.

Mysore-klass

På en Mysore-klass övar elever på de ställningar som de har i sitt personliga program. Alla övar i egen takt och får hjälp och instruktioner från läraren. Steg för steg lär läraren ut ställningarna och hjälper eleven att utveckla sin praktik. Det ger självständighet i yogautövandet och också utrymme för eleven att lyssna inåt. Deltagarna lyfter varandra energimässigt under klassen, men var och en kan också fokusera på sina individuella utmaningar. Det innebär också att alla nivåer av yogautövare kan träna tillsammans – både de mycket erfarna och de som precis har börjat, och alla däremellan.

AnnS_RetreatAhus2023_4.jpg

Filosofi-klass

Filosofi är en integrerad del av ashtangayogan, som ger djup och mening åt ställningarna. Ann erbjuder filosofi-lektioner i samband med ett flertal av sina kurser och workshops, och hon erbjuder också filosofi-klasser online med jämna mellanrum. Under filosofin tittar vi på valda delar av yogans traditionella skrifter och diskuterar vilken relevans de har för oss i vårt moderna samhälle. 

Privatlektion

Under en privat yogaklass med Ann får du personlig hjälp som är skräddarsydd för dina behov. Kanske har du en skada du behöver rehabilitera. Kanske behöver du uppleva ett större lugn och fokus, och möta en yogalärare helt utifrån dina egna förutsättningar. Du kan lära dig i egen takt och utforska din yogapraktik på ett tryggt och säkert sätt. En förtrolig stund, öga-mot-öga, som också kan också genomföras digitalt.

annsvardfeltyoga_1S0A3186.jpg

YOGA MED ANN

SE AKTUELLA KURSER & WORKSHOPS

bottom of page